En komplett outsourcad ekonomi

Brain är en helhetsleverantör inom ekonomi, redovisning, lön och HR.  Ni kan outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen till oss eller hyra in konsulter för längre interimsuppdrag eller kortare konsultinsatser. Vi har specialkunskap inom bl.a. ägarledda tjänsteföretag, SaaS-bolag, noterade bolag, koncerner, utländska dotter- och moderbolag, ideella organisationer och fastighetsbolag.

Redovisning och rapportering

Vi hanterar all löpande ekonomi med fokus på effektiva och säkra transaktionsflöden – allt så digitalt som du vill ha det. Vi skräddarsyr en rapportering som ger korrekt beslutsunderlag till styrelse och ledning, t.ex. koncernkonsolidering, projektrapporter, avdelningsrapporter, budgetuppföljning och rullande 12-månader.

Bokslut och årsredovisning

Oavsett redovisningsprincip (K2, K3 eller IFRS), så gör vi bokslut och årsredovisningar så både styrelse och revisorer blir nöjda. Vi tar hand om planering, projektledning och koordinerar revisionen, så att allt blir klart i tid.

Analys, controlling och CFO-tjänster

Utgångspunkten för all redovisning och rapportering är att ta fram korrekt beslutsunderlag. Det ska vara enkelt att analysera rapporterna, oavsett om de mejlas till er eller om ni själva går in och analyserar dem i systemen. Om du vill ha hjälp ytterligare ett steg så kan vi göra analyserna, budgetering, prognoser, investerarunderlag och DD-processer.

Lön och HR

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster som medelstora och snabbväxande företag behöver inom lönehantering och HR. I kombination med en outsourcad ekonomifunktion eller som separata tjänster.

Läs mer om Brain Lön & HR
brainlonhr.se

Kvalificerad konsultation och systemimplementering

Vill du hantera ekonomin internt, men upplever utmaningar med att skapa effektiva rutiner, kvalificerade rapporter eller en modern systemmiljön? Vi tittar på verksamheten, styrelsens förväntningar och befintliga ekonomirutiner. Vi föreslår förbättringar och hjälper till att implementera nya rutiner, nya rapporter och (vid behov) nya system.

Rekrytering och interimskonsulter

Ett vanligt rekryteringsföretag matchar kandidater, konsulter och kunder på teoretisk basis. Vi vet i detalj vad som krävs för att hantera alla olika delar av ekonomin i ett medelstort eller snabbväxande bolag. Står du och väger mellan rekrytering, interim eller outsourcing? Prata med oss.

Läs mer om Brain Competence
braincompetence.se