Kraftfullare systemstöd för effektiv redovisning

För att kunna ge det bästa systemstödet har vi valt att arbeta med olika system anpassade efter våra kunders behov. Vi använder oss av Fortnox som är Sveriges bästa system för mindre företag, där all funktionalitet finns i samma system. Det är lätt att lära sig och enkelt att använda. Enkelheten sätter dock vissa begränsningar. Därför har vi valt att även använda oss av Business Central (tidigare Dynamics NAV). Det är ett mer kraftfullt och fullskaligt affärssystem som går att skräddarsy för alla behov och klarar de utmaningar som våra större kunder har.  

Vi har integrerat ekonomisystemen med de bästa systemen för hantering av leverantörsfakturor, tid- och projektredovisning, lönehantering, och kvittoredovisning. Dessutom använder vi rapportverktygen Finsit och Jet Reports för de kunder som vill ha en extra vass rapportering.

Fortnox

Komplett molnbaserat ekonomisystem för mindre företag.

Microsoft Dynamics NAV

Kraftfullt och flexibelt affärssystem för medelstora företag.

Centsoft

Modernt system för digital hantering av leverantörsfakturor.

Millnet

System för tidrapportering, projektredovisning och fakturering.

JetReports

Användarvänligt system för att skapa skräddarsydda rapporter.

Hogia

Ett av Sveriges mest kraftfulla, effektiva och pålitliga lönesystem.