Outsourcing, interimuppdrag och konsulttjänster

Brain är en helhetsleverantör inom ekonomi, redovisning, HR och lön.  Ni kan outsourca hela eller delar av er ekonomifunktion till oss eller hyra in konsulter för längre interimuppdrag eller kortare konsultinsatser.

Våra konsulter har specialkunskap inom bl a ägarledda tjänsteföretag, noterade bolag, koncerner, utländska dotter- eller moderbolag, ideella organisationer samt fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.